Комплект для тестування та перевірки знань

Інститут новітніх технологій в освіті пропонує сучасний комплекс для тестування та перевірки знань. Використовуючи редактор тестів викладачі створюють тестові завдання, а учні за допомогою радіопультів відповідають на питання, натискаючи кнопку на пульті відповідну правильної відповіді. Результати тестіровнія відображаються у вигляді наочних діаграм і таблиць, а також зберігаються в распостранних форматах для подальшої статистичної обробки та аналізу