Комплексные решения для высшего образования

 • Інтерактивний комплект для тестування та голосування ePresenter

  Інтерактивний комплект ePresenter призначений для проведення тестування, анкетування, голосування, проведення контрольних робіт у навчальних закладах, результати котрих миттєво виводяться на екран. Наш інтерактивний комплект для тестування робить процес перевірки знань простим та швидким, дозволяє проводити тестування та опитування учнів на будь-якому етапі заняття та...
 • Комплекс интерактивной видеоконференцсвязи

  Комплекс дозволяє програмно реалізувати сучасні системи відеоконференцзв'язку для бізнесу, навчання та спілкування. Його можливості дозволяють транслювати зображення і голос доповідача та учасників.
  Доповідач має можливість оцінити реакцію учасників, зрозуміти їх потреби та адекватно на них відреагувати: вибрати зручний для слухачів темп доповіді, відповісти на поставлене...
 • Комплекс для синхронного дистанционного обучения

  Синхронне навчання передбачає взаємодію викладача з аудиторією в режимі реального часу. Викладач має змогу не лише оцінювати знання, але й слідкувати за реакцією студентів, миттєво реагуючи на проблеми, що виникають у них, обирати найбільш зручний темп проведення занять.
  Програмно-апаратний комплекс для синхронного...
 • Комплекс: Сервер учебного заведения

  Сервер навчального закладу є ядром навчально-методичної та інформаційної інфраструктури освітнього закладу, а також ланкою, що з'єднує школу з іншими навчальними закладами, методичними центрами, національними та світовими освітніми ресурсами.
  Сервер керує такими службами як: файловий сервер, DHCP сервер, поштовий сервер, HTTP сервер. Сервер може підтримувати портал...
 • Лингафонный кабинет

  Лінгафонний кабінет в запропонованій реалізації являє собою цифрову мовну лабораторію. На відміну від традиційних лінгафонних кабінетів його побудовано на основі стаціонарного або мобільного комп'ютерного класу, доукомплектованого спеціалізованим програмним забезпеченням. Лінгафонний кабінет підтримує режими групової та індивідуальної роботи. 
  Викладач отримує великі можливості не лише для підготовки та...
 • Мобильный компьютерный класс (МКК)

  Мобільний комп'ютерний клас є повнофункціональним комп'ютерним класом "на колесах". За допомогою візка-сайфа, що призначений для зберігання та транспортування комп'ютерів, МКК за лічені хвилини може бути переміщений в будь-яке місце навчального закладу та підготовлений до роботи.
  Наочність, легкість керування, функціональність; а також суттєво нижча сукупна вартість володіння у...
 • Мультимедийный аудиторный комплекс

  Одним з найважливіших завдань навчального процесу є підвищення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу, тобто розуміння, запам'ятовування, а також вміння застосовувати на практиці отримані теоретичні знання.
  Мультимедійний аудиторний комплекс дозволяє реалізувати ці завдання, надаючи викладачеві інструменти для підготовки навчального матеріалу та проведення семінарських занять,...
 • Мультимедийный лекционный комплекс

  Мультимедійний лекційний комплекс дозволяє реалізувати завдання підвищення рівня засвоєння навчального матеріалу, забезпечуючи викладача інструментами для його викладання під час проведення лекційних занять, розрахованих на велику аудиторію.
  Звичайні форми викладання не відповідають сучасним потребам якості підготовки випускників ВУЗів. Інтерактивні та мультимедійні засоби викладання навчального...