Комплексные решения

 • Мультимедийный лекционный комплекс

  Мультимедійний лекційний комплекс дозволяє реалізувати завдання підвищення рівня засвоєння навчального матеріалу, забезпечуючи викладача інструментами для його викладання під час проведення лекційних занять, розрахованих на велику аудиторію.
  Звичайні форми викладання не відповідають сучасним потребам якості підготовки випускників ВУЗів. Інтерактивні та мультимедійні засоби викладання навчального...
 • Универсальный интерактивный кабинет (УИК)

  УІК є головним компонентом апаратно-програмно-методичного комплексу "Інтерактивна школа".
  Універсальний інтерактивний кабінет максимально використовує потенціал інформаційних технологій в навчально-виховному процесі. Він охоплює такі процеси, як підготовка навчального матеріалу, проведення уроків; інтерактивне тестування, опитування та голосування; моніторинг учнівських знань...
 • Цифровые образовательные ресурсы

  Цифрові освітні ресурси є представленими в електронному вигляді учбово-методичних матеріалів, що містять елементарні об'єкти, як текст, малюнок, анімацію, модель; та складні форми: документ, слайд, презентація, тест, курс.
  Під час розробки ЦОР особлива увага надається ії наочності, доступності, зручності використання, а також методологічній правильності.

   

  До комплекту...

 • Комплекс для синхронного дистанционного обучения

  Синхронне навчання передбачає взаємодію викладача з аудиторією в режимі реального часу. Викладач має змогу не лише оцінювати знання, але й слідкувати за реакцією студентів, миттєво реагуючи на проблеми, що виникають у них, обирати найбільш зручний темп проведення занять.
  Програмно-апаратний комплекс для синхронного...
 • Лингафонный кабинет

  Лінгафонний кабінет в запропонованій реалізації являє собою цифрову мовну лабораторію. На відміну від традиційних лінгафонних кабінетів його побудовано на основі стаціонарного або мобільного комп'ютерного класу, доукомплектованого спеціалізованим програмним забезпеченням. Лінгафонний кабінет підтримує режими групової та індивідуальної роботи. 
  Викладач отримує великі можливості не лише для підготовки та...
 • Інтерактивний комплект для тестування та голосування ePresenter

  Інтерактивний комплект ePresenter призначений для проведення тестування, анкетування, голосування, проведення контрольних робіт у навчальних закладах, результати котрих миттєво виводяться на екран. Наш інтерактивний комплект для тестування робить процес перевірки знань простим та швидким, дозволяє проводити тестування та опитування учнів на будь-якому етапі заняття та...