Основи безпеки життєдіяльності, 10-11 класи

Огляд

 

Головна мета безпеки життєдіяльності людини — це збереження життя і створення належних умов для існування людини.

 

Жодна людина не може впродовж всього свого життя передбачити всі надзвичайні ситуації, які її спіткають, найбільшу кількість небезпечних ситуацій провокує вона сама.

 

Основне призначення педагогічного програмного засобу «Основи безпеки життєдіяльності, 10-11 класи» полягає у формуванні за допомогою мультимедійних засобів в учнів необхідних складових індивідуальної захищеності людини (готовності адекватно діяти у випадку виникнення небезпеки, вміння і навички свідомого прийняття рішення), усвідомлення своїх прав та обов'язків відносно власного здоров'я, надання медичної допомоги, бачення цілісної картини небезпеки, яка йде з оточуючого середовища.

 

В ППЗ розглядаються різноманітні питання з даного курсу, а саме: про причини виникнення різних надзвичайних ситуацій, особливості їх перебігу та прояву; пропонується алгоритм дій, які знижують ступень ризику для їх життя та здоров'я; дають можливість отримати навички надання першої допомоги потерпілим тощо.

 

Кожен мультимедійний урок ППЗ розкриває конкретну тему згідно навчальної програми та містить засоби для пояснення та засвоєння необхідної теми: теоретичний матеріал, малюнки, фотографії, таблиці, відеофрагменти, звукове супроводження уроку тощо. Для перевірки знань учня передбачені контрольні запитання та завдання, тести для самоконтролю та контролю.

 

 

 

 

 

45.00грн.
Артикул: 12018
Ціна: 45.00грн.