Мультимедійний аудиторний комплекс

Мультимедийный аудиторный комплекс

Одним з найважливіших завдань навчального процесу є підвищення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу, тобто розуміння, запам'ятовування, а також вміння застосовувати на практиці отримані теоретичні знання.
Мультимедійний аудиторний комплекс дозволяє реалізувати ці завдання, надаючи викладачеві інструменти для підготовки навчального матеріалу та проведення семінарських занять, інтерактивного тестування студентів.
Під час проведення занять викладач може використовувати електронні підручники, освітні ресурси, а також завчасно підготовлені матеріали. Всі дії викладача на інтерактивній дошці можуть записуватись та використовуватись надалі.
Мультимедійний аудиторний комплекс призначений для проведення семінарських занять крім лабораторного практикуму з природничих дисциплін. Для них призначені інтерактивні предметні лабораторії з фізики та хімії.
 

Інтерактивна дошка

Інтерактивна дошка є ядром універсального мультимедійного аудиторного комплекса. Зображення на ній формується проектором, який підключено до комп'ютера викладача.
Викладач та студенти працюють з інтерактивною дошкою за допомогою стилуса або електронної указки, що виконують функції комп'ютерної "миші". Стилус (указка) дозволяє керувати комп'ютером з дошки: запускати програми, працювати в мережі Інтернет. А також робити позначки на підготовлених заздалегідь матеріалах.
Спеціалізоване програмне забезпечення для інтерактивних дошок значно розширює можливості всього комплексу. Завдяки йому викладач має можливість швидко та легко створювати електронні матеріали, що містять не лише тексти, але й графіку та відео.
 

Система інтерактивного тестування

Система електронного тестування студентів підвищує ефективність роботи викладача, позбавляючи його паперової рутини; а також покращує засвоєння студентами учбового матеріалу. Вона забезпечує зворотній зв'язок викладача зі студентами, підвищуючи рівень участі аудиторії в навчальному процесі. При необхідності система дозволяє проводити анонімне тестування.

Контроль знань

Система тестування та голосувань дозволяє викладачеві контролювати процес засвоєнняя аудиторією матеріалу в режимі реального часу.
 

Система дозволяє реалізувати декілька варіантів контролю знань

 • попередній
  поточний
  підсумковий
   
Головною метою попереднього контролю є діагностика підготовленості аудиторії до сприйняття нової інформації, наприклад, перед вивченням нової теми. Його результати дозволяють викладачеві планувати послідовність та об'єм викладення матеріалу. 
Поточний контроль проводиться викладачем повсякденно шляхом контролю студентів на кожному семінарі. Його ціллю є оперативне отримання об'єктивних даних про рівень знань студентів та якості їх роботи на лекціях (зріз знань).
Підсумковий контроль полягає у визначенні обсягу та якості отриманих студентами знань, навичок та умінь за окремий період.
 

Склад комплексу

 • інтерактивна дошка на основі пристрою ePresenter;
  комплект бездротових пультів для проведення тестування (опціонально);
  мультимедійний проектор;
  комп'ютер керування аудиторним комплексом;
  акустична система;
  спеціалізоване навчальне програмне забезпечення;
  методичні посібники з питань навчання роботі з інтерактивною дошкою, підготовки та проведенню занять.