Комплекс інтерактивного відеоконференцзв'язку

Комплекс интерактивной видеоконференцсвязи

Комплекс дозволяє програмно реалізувати сучасні системи відеоконференцзв'язку для бізнесу, навчання та спілкування. Його можливості дозволяють транслювати зображення і голос доповідача та учасників.
Доповідач має можливість оцінити реакцію учасників, зрозуміти їх потреби та адекватно на них відреагувати: вибрати зручний для слухачів темп доповіді, відповісти на поставлене запитання.
Важливою частиною ефективного спілкування крім аудіо-та відео- є обмін матеріалами в електронному вигляді, текстові чати і проведення online опитувань та голосувань.
Комплекс може бути використаний не лише для проведення конференцій, нарад та навчання в режимі, близькому до звичайного спілкуванню в аудиторії, але й для об'єднання окремих ланок корпоративної структури, що знаходяться в різних містах чи країнах. Таке спілкування не вимагає використання телефонної мережі, поштових ресурсів.
 

Відеоконференції

Технологія відеоконференцзв'язку реалізує режим спілкування, при якому всі учасники конференції (наради, семінару, тренінгу) мають можливість бачити і чути один одного незалежно від відстані. Доповідач має можливість демонструвати на своєму робочому комп'ютері підготовлені заздалегідь матеріали або виступати безпосередньо. Все це транслюється на комп'ютери решти учасників відеоконференції.

Віртуальні наради або навчання

Спілкування засобами віртуального конференц-залу - доповідач, учасники та слухачі одночасно працюють на одному сайті (віртуальному конференц-залі), але при цьому реалізована можливість одночасної трансляції робочого столу доповідача і голосового спілкування учасників. Такий режим роботи максимально наближений до традиційних нарад, круглих столів та семінарів.

Спільна робота

Крім демонстрації власних матеріалів доповідач має можливість надати роль доповідача будь-якому з учасників відеоконференції.
Під час самостійної роботи учасників за комп'ютерами (експертна нарада) часто виникає потреба в обговоренні підготовлених матеріалів. У такому випадку доповідач може взяти управління комп'ютером учасника на себе і внести корективи, супроводжуючи їх коментарем.
 

Електронні матеріали

Використовуючи можливості комплексу інтерактивного відеоконференцзв'язку, учасники мають можливість попередньо створювати презентації та доповіді, наповнювати їх аудіо-, відео-, мультимедіа-складовими. Під час доповіді всі слухачі не лише побачать ці матеріали на екрані, але й отримають примірник електронних матеріалів для подальшої роботи.

Електронна дошка

Електронна дошка дозволяє доповідачу та учасникам спільно використовувати екран для розміщення своєї інформації. Вміст електронної дошки відображається на комп'ютері кожного з учасників відеоконференції. Кожен слухач має можливість працювати з вмістом електронної дошки одночасно з іншими, а саме: додавати свої коментарі до схем на дошці, малювати, виправляти, наочно пояснювати аудиторії свою точку зору. Наявність електронної дошки надає доповідачеві можливість використання різних методичних прийомів під час доповіді.

Групова робота

В режимі групової роботи учасники об'єднуються в малі групи для вирішення загальної для групи завдання. Комплекс інтерактивного відеоконференцзв'язку надає можливість розподілити учасників по віртуальних кімнатах для роботи в малих групах. Члени кожної групи мають можливість бачити один одного; спілкуватися голосом або в текстовому режимі. А результати роботи розміщувати на інтерактивній дошці.
Учасники кожної групи мають можливість бачити одне одного; спілкуватися голосом або в текстовому чаті. А результати роботи розміщувати на інтерактивній дошці.
Доповідач має можливість спостерігати за роботою кожної з груп і при необхідності вносити свої коментарі. За рішенням доповідача учасники можуть повернутися до колективної роботи та обговорити результати групової діяльності.
 

Інтерактивні опитування

Система інтерактивного опитування дозволяє доповідачу отримати миттєвий зворотній зв'язок від аудиторії. Доповідач має можливість оцінити рівень обізнаності аудиторії з тієї чи іншої теми, дізнатися про думку учасників.
Доповідач має можливість створювати опитування, змінювати або публікувати їх. Доповідач може відібрати для участі в опитуванні окремих учасників, групу або всю аудиторію.
 

Спілкування

Засоби спілкування інтерактивного відеоконференцзв'язку дозволяють доповідачу підтримувати зворотний зв'язок з учасниками. Учасники мають можливість відчувати постійний зв'язок з доповідачем та групою і задавати питання.

Запис занять

Будь-яка доповідь може бути записаною та збереженою в електронному вигляді засобами комплексу інтерактивного відеоконференцзв'язку. Це дозволяє передати інформацію учасникам, що були відсутні на відеоконференції.

Ліцензування

 • Програмний пакет на 15 користувачів
  Програмний пакет на 25 користувачів
  Програмний пакет на 60 користувачів
   

Вимоги до апаратної частини

 • Робоче місце доповідача - комп'ютер з характеристиками не менше: процесор 1,73 ГГц, ОЗП 2048МБ, HDD 160ГБ, LAN, WiFi
  Робоче місце учасника - комп'ютер з характеристиками не менше: процесор 1,73 ГГц, ОЗП 1024МБ, HDD 80ГБ LAN, WiFi
  Сервер відеоконференцзв'язку з характеристиками не менше: формат 2U rack, процесори - 2x Xeon, чипсет Intel S5000P, ОЗП 2048МБ, HDD 4x 147ГБ, RAID 0,1,5
  Комплект монтажного і мережевого устаткування для об'єднання компонентів у програмно-апаратний комплекс
  Гарнітура, акустична система
  Багатофункціональний пристрій (принтер, сканер, копир)