ІПК природничих наук (фізика, хімія, біологія)

ИПК естественных наук (физика, химия, биология)

Інтерактивний предметний кабінет (ІПК) природничих наук обладнаний комплектом інтерактивного лабораторного устаткування. Він забезпечує високий рівень викладання природничих наук: хімії, фізики, біології.
Навчально-методичне обладнання кабінету базується на глибинному розумінні особливостей предмету, психології сприйняття навчального матеріалу.
 

 

 

 

 

 

 

Особливості інтерактивного предметного кабінету

До складу комплексу входить спеціалізоване електроне обладнання, оснащене датчиками та спеціалізованим програмним забезпеченням, для проведення двох типів лабораторних робіт з природничих дисциплін:
 • фронтальні демонстрації законів та явищ;
 • віртуальні лабораторні роботи.
Викладач керує процесом проведення лабораторних вимірювань та обробкою результатів зі свого комп'ютера або використовуючи інтерактивну дошку. Результати досліджень зберігаються та можуть бути використані надалі. 
ІПК природничих наук може бути використано не лише для лабораторних практикумів, що є частиною учбового процесу, але й для проведення науково-дослідних робіт на факультативних заняттях.
 

Фронтальні демонстрації

Фронтальна демонстрація дозволяє викладачеві демонструвати закони та явища за допомогою спеціального устаткування, обладнаного датчиками, фіксувати результати вимірів та пояснювати отримані результати.

Віртуальні лабораторні роботи

Віртуальна лабораторна робота - спеціальна програма, що моделює закони та явища фізики, хімії або біології. Дотримуючись закладеного в неї сценарію, учень задає початкові дані та виконує визначені дії. Якщо він не отримав бажаного результату, він може повторити дії, змінюючи початкові дані або послідовність дій.
Віртуальні лабораторні роботи не потребують традиційного лабораторного обладнання, дорогих та не завжди безпечних реактивів. Це дозволяє цілком виключити з лабораторного практикума завдання, що є небезпечними для здоров'я учнів.
 

Комплект лабораторного обладнання

Комплект лабораторного обладнання містить як загальні для всіх предметів вимірювальні прилади, так і набори для визначеної дисципліни.
Загальне лабораторне обладнання:
 • комп'ютерний вимірювальний блок;
 • учбовий демонстраційний датчик температури.
Лабораторне обладнання з фізики:
 • навчальний демонстраційний датчик звуку;
 • навчальний демонстраційний датчик кута обертання;
 • навчальний демонстраційний датчик кількості обертань;
 • навчальний демонстраційний датчик магнітного поля;
 • приставка "Осцилограф" до комп'ютерного вимірювального блока;
 • набір демонстраційний "Механіка";
 • набір демонстраційний "Теплові явища";
 • набір демонстраційний "Газові закони та якості насичених парів";
 • набір демонстраційний для електричних полів;
 • набір демонстраційний "Електрика 1";
 • набір демонстраційний "Електрика 2";
 • набір демонстраційний "Електрика 3";
 • набір демонстраційний "Геометрична оптика";
 • набір демонстраційний "Хвильова оптика";
 • набір демонстраційний "Визначення константи Планка";
 • набір "Практикум Електродинаміка";
 • набір "Магнітне поле Землі"
Лабораторне обладнання з хімії: 
 • навчальний демонстраційний датчик електропровідності;
 • навчальний демонстраційний датчик pH;
 • навчальний демонстраційний датчик оптичної щільності 525 / 590 нм;
 • навчальний демонстраційний датчик об'ему газу с контролем температури;
 • навчальний демонстраційний датчик тиску;
 • вимірювач електропровідності і температури;
 • учбовий демонстраційний прилад для дослідів з хімії з електричним током;
 • ПХЕ;
 • штатив демонстраційний хімічний;
 • набір "Газові закони";
 • набір "Кристалізація".
Лабораторне обладнання з біології: 
 • навчальний демонстраційний датчик вологості;
 • навчальний демонстраційний датчик пульса;
 • навчальний демонстраційний датчик частоти дихання;
 • навчальний демонстраційний датчик для реєстрації артеріального тиску;
 • навчальний демонстраційний датчик для реєстрації електрокардіограми (ЭКГ).
   
 

Склад комплексу

 • інтерактивна дошка на основі приладу ePresenter;
  комплект бездротових пультів для проведення тестування (опціонально);
  мультимедійний проектор;
  комп'ютер керування інтерактивним предметним кабінетом;
  акустична система;
  комплект лабораторного обладнання;
  спеціалізоване навчальне програмне забезпечення;
  методичні посібники з навчання роботі з інтерактивною дошкою, для підготовки та проведення занять.
  .